โปรแกรม Money X Studio

25 กันยายน 2561 01:56 น. Portfolio ,

Money X Studio

Money X Studio มาจากคำว่า Money Exchange Studio เป็นซอฟต์แวร์สำหรับบริหารงานการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก ออกแบบมาใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows สามารถติดตั้งได้ทั้ง Notebook และ PC โดยโปรแกรมสามารถที่จะทำการบันทึกการซื้อ-ขายเงินตรา และออกรายงานต่าง ๆ ดูประวัติย้อนหลัง และสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าได้

คุณสมบัติทั่วไป

 1. สามารถกำหนดค่าอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราที่จะทำการซื้อ-ขายได้ในแต่ละวัน
 2. สามารถแสดงผลค่าอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันผ่านทางหน้าจอเสริมได้ สำหรับให้ลูกค้าดูค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประจำวัน
 3. มีระบบบันทึก การซื้อ-ขาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 4. มีระบบการยกเลิกการซื้อ-ขาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด หรือต้องการยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 5. สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และรายงานต่าง ๆ ได้
 6. สามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์ สำหรับการพิมพ์รายการต่าง ๆ กรณีที่ใช้เครื่องพิมพ์ต่างประเภทกัน หรือมีหลายเครื่องพิมพ์ให้เลือกใช้
 7. สามารถตั้งค่าเลขนำหน้าเลขที่เอกสารได้
 8. มีระบบการนำเงินเข้า-ออกระบบได้
 9. มีระบบบริหารข้อมูลลูกค้า
 10. มีระบบบริหารสกุลเงินตราของประเทศต่าง ๆ โดยสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขได้ด้วยตนเอง
 11. มีระบบแจ้งเตือนกรณีเงินในระบบเหลือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในระบบ
 12. มีระบบรายงานการซื้อ-ขาย, รายการยกเลิก, สรุปยอดประจำวัน ฯลฯ
 13. ระบบสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ย้อนหลังได้

ตัวอย่างโปรแกรม Money X Studio

เกี่ยวกับโปรแกรม Money X Studio

โปรแกรม Money X Studio นี้ได้พัฒนาให้กับองค์กรเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่สามารถทำให้เป็นซอฟต์แวร์นี้เป็นซอฟต์แวร์ Open-source ได้ และซอฟต์แวร์นี้ได้ถูกออกแบบมาให้เน้นการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เป็น Free License สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนเสริมของซอฟต์แวร์ต่าง ๆ รูปภาพหรือไอคอนต่าง ๆ โดยให้เครดิตการใช้งานไว้ภายในซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานของเจ้าของ License นั้น ๆ หากท่านใดประสงค์ที่จะทดสอบการใช้งาน หรือต้องการจัดซื้อไปใช้งานในธุรกิจของท่าน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ผ่านช่องทาง Inbox บนเว็บไซต์ได้

ข้อมูลการพัฒนาซอฟต์แวร์

 • พัฒนาด้วยภาษา C#
 • ใช้ .NET Framework เวอร์ชัน 4.7.1
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio Comunity 2017 ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ระบบฐานข้อมูลใช้ SQLite เวอร์ชัน 3 และออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลด้วยวิธี 3-Tier Architecture
 • ระบบรายงานใช้ SAP Crystal Reports (Service Pack 22)
 • ใช้ Ribbon ในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ โดยใช้ Components ของ Syncfusion ,Inc

Release Notes

Money X Studio 1.0
- Very Early Versions
- 25 กันยายน พ.ศ. 2561

Comments

comments