โปรแกรม Money X Studio

25 กันยายน 2561 01:56 น. Portfolio ,

Money X Studio

Money X Studio มาจากคำว่า Money Exchange Studio เป็นซอฟต์แวร์สำหรับบริหารงานการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก ออกแบบมาใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows สามารถติดตั้งได้ทั้ง Notebook และ PC โดยโปรแกรมสามารถที่จะทำการบันทึกการซื้อ-ขายเงินตรา และออกรายงานต่าง ๆ ดูประวัติย้อนหลัง และสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าได้

คุณสมบัติทั่วไป

 1. สามารถกำหนดค่าอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราที่จะทำการซื้อ-ขายได้ในแต่ละวัน
 2. สามารถแสดงผลค่าอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันผ่านทางหน้าจอเสริมได้ สำหรับให้ลูกค้าดูค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประจำวัน
 3. มีระบบบันทึก การซื้อ-ขาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 4. มีระบบการยกเลิกการซื้อ-ขาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด หรือต้องการยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 5. สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และรายงานต่าง ๆ ได้
 6. สามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์ สำหรับการพิมพ์รายการต่าง ๆ กรณีที่ใช้เครื่องพิมพ์ต่างประเภทกัน หรือมีหลายเครื่องพิมพ์ให้เลือกใช้
 7. สามารถตั้งค่าเลขนำหน้าเลขที่เอกสารได้
 8. มีระบบการนำเงินเข้า-ออกระบบได้
 9. มีระบบบริหารข้อมูลลูกค้า
 10. มีระบบบริหารสกุลเงินตราของประเทศต่าง ๆ โดยสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขได้ด้วยตนเอง
 11. มีระบบแจ้งเตือนกรณีเงินในระบบเหลือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในระบบ
 12. มีระบบรายงานการซื้อ-ขาย, รายการยกเลิก, สรุปยอดประจำวัน ฯลฯ
 13. ระบบสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ย้อนหลังได้

ตัวอย่างโปรแกรม Money X Studio

เกี่ยวกับโปรแกรม Money X Studio

โปรแกรม Money X Studio นี้ได้พัฒนาให้กับองค์กรเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่สามารถทำให้เป็นซอฟต์แวร์นี้เป็นซอฟต์แวร์ Open-source ได้ และซอฟต์แวร์นี้ได้ถูกออกแบบมาให้เน้นการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เป็น Free License สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนเสริมของซอฟต์แวร์ต่าง ๆ รูปภาพหรือไอคอนต่าง ๆ โดยให้เครดิตการใช้งานไว้ภายในซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานของเจ้าของ License นั้น ๆ หากท่านใดประสงค์ที่จะทดสอบการใช้งาน หรือต้องการจัดซื้อไปใช้งานในธุรกิจของท่าน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ผ่านช่องทาง Inbox บนเว็บไซต์ได้

ข้อมูลการพัฒนาซอฟต์แวร์

 • พัฒนาด้วยภาษา C#
 • ใช้ .NET Framework เวอร์ชัน 4.7.1
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio Comunity 2017 ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ระบบฐานข้อมูลใช้ SQLite เวอร์ชัน 3 และออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลด้วยวิธี 3-Tier Architecture
 • ระบบรายงานใช้ SAP Crystal Reports (Service Pack 22)
 • ใช้ Ribbon ในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ โดยใช้ Components ของ Syncfusion ,Inc

Release Notes

Money X Studio 1.0
- Very Early Versions
- 25 กันยายน พ.ศ. 2561

Money X Studio Roadmap

2019 Q2 (April - June)

Feature Availability
Upgrade .NET Framework version Done
Stock Management In progress
New UI design for Selling and Buying In progress
Experience faster setup when setting up daily exchange rates In progress

Comments

comments