โปรแกรม Money X Studio

ประกาศ

โปรแกรม Money X Studio ปัจจุบันนี้ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีในช่วงหลังการผ่อนคลายจากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ซึ่งมีหลายท่านสนใจใช้งานโปรแกรมนี้ในธุรกิจแลกเงิน และในแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 2.3 จะถูกปรับปรุงใหม่เป็นเวอร์ชัน 3.0 โดยจะมีคุณสมบัติของโปรแกรมใหม่หลาย ๆ อย่าง เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานในธุรกิจ และตอบโจทย์การใช้งานอย่างสูงสุด และเวอร์ชันใหม่จะถูกพัฒนาให้ทดสอบในเดือน มกราคม 2564 นี้ หากซอฟต์แวร์ปรับปรุงได้เร็วกว่านี้จะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ให้ทราบอีกครั้ง และจะรายงานการปรับปรุงซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่เป็นระยะ ๆ

Money X Studio

Money X Studio มาจากคำว่า Money Exchange Studio เป็นซอฟต์แวร์สำหรับบริหารงานการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก ออกแบบมาใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows สามารถติดตั้งได้ทั้ง Notebook และ PC โดยโปรแกรมสามารถที่จะทำการบันทึกการซื้อ-ขายเงินตรา และออกรายงานต่าง ๆ ดูประวัติย้อนหลัง และสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าได้

 

เอกสารคุณสมบัติโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันดาวน์โหลดได้ที่นี่

คุณสมบัติทั่วไป

 1. สามารถกำหนดค่าอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราที่จะทำการซื้อ-ขายได้ในแต่ละวัน
 2. สามารถเพิ่มสกุลเงิน และธนบัตร เข้าระบบได้ไม่จำกัด
 3. สามารถแสดงผลค่าอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันผ่านทางหน้าจอเสริมได้ สำหรับให้ลูกค้าดูค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประจำวัน
 4. จอแสดงค่าอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน สามารถตั้งค่าเลือกแสดงสกุลเงินและธนบัตรที่ต้องการจะให้แสดงได้
 5. มีระบบบันทึก การซื้อ-ขาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 6. มีระบบการยกเลิกการซื้อ-ขาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด หรือต้องการยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 7. มีระบบบริหารสต๊อกธนบัตรคงคลัง และเพิ่ม/ลด อัตโนมัติขณะทำรายการซื้อ/ขาย
 8. สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และรายงานต่าง ๆ ได้
 9. สามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์ สำหรับการพิมพ์รายการต่าง ๆ กรณีที่ใช้เครื่องพิมพ์ต่างประเภทกัน หรือมีหลายเครื่องพิมพ์ให้เลือกใช้
 10. มีระบบบริหารเงินบาทในระบบ และสามารถตั้งค่าแจ้งเตือนกรณีเงินบาทในระบบเหลือน้อยกว่าที่กำหนด
 11. มีระบบบริหารข้อมูลลูกค้า
 12. มีระบบบริหารสกุลเงินตราของประเทศต่าง ๆ โดยสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขได้ด้วยตนเอง
 13. มีระบบแจ้งเตือนกรณีเงินในระบบเหลือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในระบบ
 14. มีระบบรายงานการซื้อ-ขาย, รายการยกเลิก, สรุปยอดประจำวัน, ยอดธนบัตรต่างประเทศคงเหลือ
 15. ระบบสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ย้อนหลังได้
 16. โปรแกรมทำงานแบบออฟไลน์ ไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Money X Studio

เกี่ยวกับโปรแกรม Money X Studio

โปรแกรม Money X Studio นี้ได้พัฒนาให้กับองค์กรเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ลิขสิทธ์ยังคงเป็นของผู้พัฒนา) ดังนั้นจึงไม่สามารถทำให้เป็นซอฟต์แวร์นี้เป็นซอฟต์แวร์ Open-source ได้ และซอฟต์แวร์นี้ได้ถูกออกแบบมาให้เน้นการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เป็น Free License สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนเสริมของซอฟต์แวร์ต่าง ๆ รูปภาพหรือไอคอนต่าง ๆ โดยให้เครดิตการใช้งานไว้ภายในซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานของเจ้าของ License นั้น ๆ หากท่านใดประสงค์ที่จะทดสอบการใช้งาน หรือต้องการจัดซื้อไปใช้งานในธุรกิจของท่าน ทุก ๆ การจัดซื้อของท่านส่วนหนึ่งจะถูกไปบริจาคเพื่อการกุศล หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่นี่

Pricing
One-time payment and no subscription! per company, please contact me!

Money back garantee
If you’re not satisfied, for any reason, within 30 days you get a full refund. No questions asked. I don’t want your money if you’re not incredibly happy.

Upgrade Pricing
Each license comes with free minor updates (e.g. 2.0 to 2.xx) and discounted (50%) major updates (e.g. 2.x to 3.x)

Need to Invoice?
Yeah, I'm not a company (I'm not VAT registered, The invoice can't reclaim VAT). But if you need an invoice then contact after you make your purchase. Give me the information you need on your invoice and I'll put it together for you.

Release Notes

Version Description Release Date
Money X Studio 1.0 Very Early Versions 25 September 2018
Money X Studio 2.0 Major updates, Add new features and new Buying & Selling user interfaces 17 July 2019
Money X Studio 2.2 Minor updates, Bug fixes and Performance improvements 11 October 2019
Money X Studio 2.3 Minor updates, Add new features September 2019
Money X Studio 2.4 Minor updates, Add new features and bug fixes November 2019

Money X Studio Roadmap

2019 Q2 (April - June)

Feature Availability
Upgrade .NET Framework version Done
Stock Management Done
New UI design for Selling and Buying Done
Experience faster setup when setting up daily exchange rates Done

2019 Q3 (July - September)

Feature Availability
Banknotes management Done
Custom template for currency exchange rate display Done
Added company logo and changed background Done

2019 Q4 (October - December)

Feature Availability
Upgrade .NET Framework version Done
Transaction report Done
Currency rates history report Done
Transaction concurrency support Not yet!!!
Sorting currency popularity rankings Done
Time-based One-time Password for updating currency exchange rates (Ask password before updating rates) Done

2020 Q1 (January - March)

Feature Availability
General bug fixes and performance enhancements Done

2020 Q2 (April - June)

Feature Availability
Support MySQL database for transaction concurrency In progress
Fetch the currency exchange rates from KBank web service (Beta) In progress

หมายเหตุ รูปภาพโปรแกรมบนเว็บไซต์ไม่ได้เป็นเวอร์ชันล่าสุด จะทำการอัปเดตเร็ว ๆ นี้ หากต้องการรูปกรุณาติดต่อได้ที่นี่

Updates

Dear MXS Customer,

Thank you so much for your support for the Money X Studio.

As you probably know, there has been an outbreak of a novel Coronavirus (COVID-19), which quickly spread throughout the world. The World Health Organization (WHO) has declared the COVID-19 a Public Health Emergency of International Concern.

The majority of the people in Thailand are encouraged to stay home. I will resume work to update the new version software beginning on 8th April. Please be patient.

I sorry for the delay but there is really not that much I can do for now. I will do everything I can to get things back on track by the end of April.

I truly thankful for your support of the Money X Studio.

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 (Last update: 15th October 2020)

Comments

comments