โปรแกรม Money X Studio

25 กันยายน 2561 01:56 น. Portfolio ,

Money X Studio

Money X Studio มาจากคำว่า Money Exchange Studio เป็นซอฟต์แวร์สำหรับบริหารงานการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก ออกแบบมาใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows สามารถติดตั้งได้ทั้ง Notebook และ PC โดยโปรแกรมสามารถที่จะทำการบันทึกการซื้อ-ขายเงินตรา และออกรายงานต่าง ๆ ดูประวัติย้อนหลัง และสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์สำหรับออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าได้

คุณสมบัติทั่วไป

 1. สามารถกำหนดค่าอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราที่จะทำการซื้อ-ขายได้ในแต่ละวัน
 2. สามารถเพิ่มสกุลเงิน และธนบัตร เข้าระบบได้ไม่จำกัด
 3. สามารถแสดงผลค่าอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันผ่านทางหน้าจอเสริมได้ สำหรับให้ลูกค้าดูค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประจำวัน
 4. จอแสดงค่าอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน สามารถตั้งค่าเลือกแสดงสกุลเงินและธนบัตรที่ต้องการจะให้แสดงได้
 5. มีระบบบันทึก การซื้อ-ขาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 6. มีระบบการยกเลิกการซื้อ-ขาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา กรณีที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด หรือต้องการยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 7. มีระบบบริหารสต๊อกธนบัตรคงคลัง และเพิ่ม/ลด อัตโนมัติขณะทำรายการซื้อ/ขาย
 8. สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และรายงานต่าง ๆ ได้
 9. สามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์ สำหรับการพิมพ์รายการต่าง ๆ กรณีที่ใช้เครื่องพิมพ์ต่างประเภทกัน หรือมีหลายเครื่องพิมพ์ให้เลือกใช้
 10. มีระบบบริหารเงินบาทในระบบ และสามารถตั้งค่าแจ้งเตือนกรณีเงินบาทในระบบเหลือน้อยกว่าที่กำหนด
 11. มีระบบบริหารข้อมูลลูกค้า
 12. มีระบบบริหารสกุลเงินตราของประเทศต่าง ๆ โดยสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขได้ด้วยตนเอง
 13. มีระบบแจ้งเตือนกรณีเงินในระบบเหลือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในระบบ
 14. มีระบบรายงานการซื้อ-ขาย, รายการยกเลิก, สรุปยอดประจำวัน, ยอดธนบัตรต่างประเทศคงเหลือ
 15. ระบบสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ย้อนหลังได้
 16. โปรแกรมทำงานแบบออฟไลน์ ไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Money X Studio

เกี่ยวกับโปรแกรม Money X Studio

โปรแกรม Money X Studio นี้ได้พัฒนาให้กับองค์กรเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่สามารถทำให้เป็นซอฟต์แวร์นี้เป็นซอฟต์แวร์ Open-source ได้ และซอฟต์แวร์นี้ได้ถูกออกแบบมาให้เน้นการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เป็น Free License สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนเสริมของซอฟต์แวร์ต่าง ๆ รูปภาพหรือไอคอนต่าง ๆ โดยให้เครดิตการใช้งานไว้ภายในซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานของเจ้าของ License นั้น ๆ หากท่านใดประสงค์ที่จะทดสอบการใช้งาน หรือต้องการจัดซื้อไปใช้งานในธุรกิจของท่าน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่คลิก

Release Notes

Money X Studio 1.0
- Very Early Versions
- 25 กันยายน พ.ศ. 2561

Money X Studio 2.0
- 17 July 2019

Money X Studio 2.2
- 11 Oct 2019

 

Money X Studio Roadmap

2019 Q2 (April - June)

Feature Availability
Upgrade .NET Framework version Done
Stock Management Done
New UI design for Selling and Buying Done
Experience faster setup when setting up daily exchange rates Done

2019 Q3 (July - September)

Feature Availability
Banknotes Management Done
Custom Template for Currency Exchange Rate Display Done
Added Company Logo and Changed Background Done

2019 Q4 (October - December)

Feature Availability
Currency Chart In progress
Transaction Report In progress
Transaction Concurrency Support In progress

อัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ รูปภาพโปรแกรมบนเว็บไซต์ไม่ได้เป็นเวอร์ชันล่าสุด จะทำการอัปเดตเร็ว ๆ นี้

Comments

comments